frontpage greentop

Alnus s.r.o

Naša firma  vznikla v roku 2007     a začala sa zaoberať pestovaním voľnokorenného sadbového materiálu v lesných škôlkach na priamu výsadbu do odkrytých lesných plôch a zmluvnými lesopestebnými prácami v lese, neskôr návrhmi a realizáciou záhrad a dodávkou exkluzívneho exotického sadbového materiálu, ktorý je adaptabilný na naše stredoeurópske podmienky, so zreteľom na úspešné prežitie v zimnom období.

V roku 2011 sa nám podarilo vybudovať záhradné centrum Green Top v Bernolákove s relaxačnou plochou, s ukážkami sadbových úprav a predajnou plochou, kde ponúkame široký sortiment okrasných  rastlín, substrátov a hnojív. Návrhy sadbových úprav riešime cez záhradných architektov, podľa náročnosti projektu a požiadaviek zákazníka. Výhodou záhradného centra je , že náš areál je priamo prepojený s predajňou prírodného kameňa Allstones, takže nájdete na jednom mieste všetky základné prvky pre vašu záhradu.

Telefón
+421 905 318 207

Email:
info @ greentop.sk

Nachádzaš sa tu: Home