VYSADENIE A MUĽČOVANIE RASTLÍN

Poradové číslo Názov   MJ 

  Cena v €

bez DPH

Cena v €

s DPH

1 Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmenypôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu             
  do 0,01 m3                     do clt 3 kus 0,13  0,15
  nad 0,01 do 0,02 m3       do clt 10 kus 0,26  0,31
  nad 0,02 do 0,05 m3       do clt 18 kus 0,67  0,80
  nad 0,05 do 0,125 m3     do clt 50 kus 1,50  1,8
2 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo  trvaliek kus 0,11  0,13
3 Výsadba drevýn s balom do vopredvyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pripriemere balu              
  do 100 mm kus 0,59  0,70
  nad 100 mm do 200 mm      do clt 5 kus 0,91  1,09
  nad 200 mm do 300 mm      do clt 18 kus 1,54  1,84
  nad 300 mm do 400 mm      do clt 30 kus 2,21  2,65
  nad 400 mm do 500 mm      do clt 50 kus 6,02  7,22
4 Zakotvenie dreviny troma kolmi s ochranou proti poškodeniukmeňa v mieste vzopretiapri prie-mere kolov do 100 mm pri dĺžkekolov od 2m do 3m kus 9,96  11,95
5 Muľčovanie vysadených rastlín prihrúbke muľča nad 30 do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5vrátane materiálu m2 3,51  4,21
6 Muľčovanie vysadených rastlín netkanou textíliou vrátane materiálu m2 0,99  1,18
7 Muľčovanie vysadených rastlínpod píniovú kôru obyčajnou kôrouna zakritie netkanej textílievrátane materiálu m2   
1,79 
2,14
8 Muľčovanie vysadených rastlín píniovou kôrou Cortex piniendekor  vrátane materiálu   m2 8,95  10,74
9 Rašelina pod kyslomilné rastliny 50L kus 4,10  4,92
10 Zemina pod rastliny 50L kus 4,40  5,28

 ZALOŽENIE TRÁVNIKA SIATÍM

Poradové číslo Názov   MJ 

 Cena v €

bez DPH

 Cena v €

s DPH

1   Založenie trávnika siatím na pôde vopred pripravenej v rovine alebo na svahu do 1:5 vrátane materiálu   m2   0,51 EUR   0,61 EUR

ZALOŽENIE TRÁVNIKA MAČINOVANÍM 

Poradové číslo Názov   MJ 

 Cena v €

bez DPH

Cena v €

s DPH

1 Doprava trávneho koberca namiesto realizácie – Tatra s mecha-nickou rukou  km 1,33  1,59
2 Vyloženie trávnika mechanickourukou kus 29,87  35,84
3 Založenie trávnika mačinovaním napôde vopred pripravenej v rovine alebo na svahu do 1:5 vrátane materiálu m2 5 6
4 Uloženie pletiva proti krtkomvrátane materiálu m2 1,30  1,56

TERÉNNE ÚPRAVY

Poradové číslo  Názov   MJ 

 Cena v €

bez DPH

Cena v €

s DPH

1 Obrobenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 každé opakovanéobrobenie sa účtuje zvlášť             
  Daironom (1x prípadne 2x)   m2 0,30  0,36
  oraím  (1x) m2 0,21  0,25
  rotovátorovaním (cca 2x) m2 0,07  0,08
  hrabaním (cca 2x) m2 0,10  0,12
  valcovaním (cca 2x) m2 0,02  0,02
  latovaním (1x) m2 0,25  0,3
2 Uloženie plastových líšt vrátane mate-riálu: lišty a klince z umelej hmoty  4,30  5,16
3 Zemné práce na shotovenie lôžka zo štrkopiesku pre vytvorenie  chodníka zo šlapákov s výkopom ananos. podkl. vrstv. bez mater.vrátane rozprestretia získanej ornice m2

3,47 

4,16
4 Kladenie šlapákov z jednotlivýchkusov–vytvorenie chodníka bez mat.vrátane dorovnanie terénu okolouložených šlapákov m2 3,47  4,16
5 Nanosenie štrku pre vytvorenieštrkových plôch bez materiálu m2 1,64 1,96
6 Roznosenie a ukladanie dlažbyna oddelenie línie výsadby od tráv.bez materiálu   2,49  2,98
7 Odstránenie trávnika vysekaním manuálne vrátane odvozu odpadu   m2 2,67  3,20
8 Navozenie a rozprestretie dodanej ornice vrátane hrubého dorovnaniaterénu manuálne bez materiálu T 26,06  31,27
9 Chemické odburinenie terénuvrátane materiálu m2 0,09  0,11


Nachádzaš sa tu: Home Cenník Cenník prác