CENOVÁ PONUKA NA ÚDRŽBU ZELENE

Poradové číslo Názov  MJ

Cena v €

bez DPH

 Cena v €   

s DPH

1 Jarné prerezávanie trávnika m2 0,10  0,12
2 Jarné vyhrabávanie trávnika m2 0,22  0,25
3 Jarné hnojenie trávnika  m2 0,03  0,03
  Materiál: hnojivo 0,03 kg na m2 kg 1,10  1,32
4 Jesenné hnojenie trávnika  m2 0,03  0,03
  Materiál: hnojivo 0,03 kg na m2 kg 1,20  1,44
5 Jesenné zhrabanie lístia z      0
  trávnikových plôch m2 0,47  0,56
6 Pokosenie trávnika  m2 0,15  0,18
7 Povalcovanie trávnika m2 0,03  0,032
8 Postrek proti burine v trávniku     0
  vrátane materiálu  m2 0,15  0,18
9 Odstránenie prerastenej mačiny 0,13  0,15
10 Jarné strihanie rastlín m2 1,19  1,42
11 Jesenné strihanie rastlín m2 0,65  0,78
12 Vypletie rastlín   m2 1,11  1,33
13 Domuľčovanie rastlín  m2 1,79  2,14
14

VRN – doprava pracovníkov, náradia a materiálu na miesto realizácie,ostatné vecné náklady

km 0,25  0,3
Nachádzaš sa tu: Home Cenník Cenník údržby zelene