Lesné škôlky a lesopestovné práce.

Lesné škôlky

lesne_sk1.gif

Naša spoločnosť má k dispozícií 2 lesné škôlky v okolí Malaciek o celkovej výmere 1,14 ha. Tieto plochy využívame na dopestovanie hlavne semenáčikov a sadeníc borovice lesnej ( Pinus sylvestris ), na priame zalesňovanie holín po ťažbe, či doplňovanie kultúr v rámci regiónu Záhoria. Celková ročná produkcia predstavuje zhruba 1až 2 milióny  kusov semenáčikov, podľa požiadaviek trhu. Sadbový materiál je pestovaný zo semena uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu a je riadne zaregistrovaný na Stredisku kontroly lesného reprodukčného materiálu. Sadbový materiál je pestovaný pod odborným dohľadom UKSUPu, Odbor ochrany rastlín a fytoinšpekcie a disponujeme oprávnením na vydávanie rastlinných pasov o zdravotnom stave reprodukčného materiálu. Semenárska oblasť zdroja reprodukčného materiálu – SR, 7 – záhorská, výškové pásmo – do 200 m.n.m., čas pestovania v škôlke – 1/0. 


Lesopestovné práce:

Popri škôlkarskej činnosti, vykonávame aj zmluvné lesopestovné práce pre lesné subjekty. Disponujeme 10 – 15 pracovníkmi, podľa potreby a objemu prác.

Vykonávané práce :

  • Zber semien a plodov lesných drevín
  • Luštenie semennej suroviny
  • Práce v lesných škôlkach
  • Zalesňovanie holín po ťažbe
  • Doplňovanie kultúr
  • Ošetrovanie lesných kultúr – okopávaním
  • Ochrana lesných kultúr – vyžínaním
  • Výchova mladých lesných porastov – prečistkami
  • Čistenie plôch od nehrúbia
  • Ostatné pestovné práce
Fotografie:

Nachádzaš sa tu: Home Ponuka Lesné škôlky